ترجمه مقاله بهره وری بانکداری ترکیه

ترجمه مقاله بهره وری بانکداری ترکیه

توضیح کوتاه

ترجمه مقاله بهره وری بانکداری ترکیه دارای 40 صفحه فایل word قابل ویرایش

توضیح کامل

ترجمه مقاله بهره وری بانکداری ترکیه

فهرست مطالب:


مقدمه

بخش بانک ترکیه ای- مروری کوتاه

بررسی ادبیات کوتاه

تحقیقات تجربی در بانک بهره وری در ترکیه

تحقیقات اخیر در راندمان موثر بانک  با استفاده از DEA

روش 

جعبه سیاه (استاندارد) هزینه بهره وری

عوامل بهره وری بانک

داده و نتایج تجربی

داده ها و متغیرها

نتایج تجربی

هزینه، موثر و تخصیصی راندمان

مدل برگشت - تعیین راندمان

بحث و نتیجه گیری

بخشی از متن ترجمه :


This  study curries out a systematic analysis of the cost, technical and allocative efficiency of the Turkish banking system from 1991 to

2007, under the assumption of variable returns to scale. This unique dataset allows to analyse changes in bank efficiency before and after the financial crises. The  applied estimation approach is based on a two-stage network model introduced by  Fukuyama and Weber (2010), where in the first stage of production, banks use inputs to produce an intermediate output (deposits) that becomes an input to a second stage where final outputs are produced. We have found several interesting results. Our  results show that bank efficiency reflected the state of the Turkish economy before and after crises in  1993–1994 and 2000–2001. Furthermore, there persists a gap between the best and worst performing banks. We  could not con- firm the hypothesis that foreign banks have higher efficiency scores as we saw in new EU countries.

 
از این مطالعه تجزیه و تحلیل نظام مند از هزینه، بهره وری فنی و تخصیصی از سیستم بانکی ترکیه از سال 1991 تا سال 2007 را ، با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس متوجه میشویم. این مجموعه داده منحصر به فرد تا به تجزیهو تحلیل تغییرات موثر در راندمان قبل و بعد از بحران مالی بانک اجازه می دهد. برآورد روش اعمال شده بر روی یک مدل شبکه دو مرحله ای توسط فوکویاما و وبر (2010)، معرفی شد. که در مرحله اول تولید، بانک ها از ورودی برای تولید یک خروجی بین باواسطه (سپرده) استفاده میکنند که ورودی به مرحله دوم وارد می شود جابی که در آن خروجی نهایی تولید می شود. ما چند نتایج جالب پیدا کرده ایم. نتایج ما نشان می دهد که راندمان موثر بانک انعکاس دولت از اقتصاد ترکیه قبل و بعد از بحران در 1993-1994 و 2000-2001 است به علاوه، همچنان یک شکاف بین عملکرد بهترین و بدترین بانک بوجود می آید. ما نمی توانستیم این فرضیه که بانک های خارجی نمرات بهره وری بالاتر که ما در کشورهای جدید اتحادیه اروپا را دیدم را تایید کنیم. مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (EU) در حال انجام است و در ساختار های آن تجدید کرده اند پژوهش ها به نفع سیستم بانکی ترکیه (Steinherr و همکاران، ( 2004 است .اطلاعات مربوط به راندمان موثر بانک و عملکرد یک بعد مهم اضافی درباره رفتار بانک به تنظیم کننده های بانکی تهیه کردو آن را به خوبی مستند کرد . نیاز به این نوع از اطلاعات حتی در اقتصادهای بازار نوظهور به دلیل شکنندگی ذاتی سیستم بانکی برجسته تر است. علاوه بر ارزیابی بهره وری و عملکرد بانک ترکیه مورد علاقه است بخصوص با توجه به تعداد زیادی از تغییرات قانونی، ساختاری و نهادی که در دو دهه گذشته Isik) و hassan، (2002 ایجاد شده است.

1.  Introduction

The ongoing accession negotiations with a potential inclusion of Turkey into the European Union (EU)  structures have renewed the research interest on  the Turkish banking system (Steinherr et al., 2004). It is well documented that information on  bank efficiency and performance provide an additional important dimension about banks behavior to  bank regulators. The  need for  this kind of information is even more pronounced in emerging market economies because of the inherent fragility of the banking systems. Furthermore evaluating efficiency and performance of Turkish banks is of par- ticular interest due to a large number of legal, structural and institutional changes that have been made in last two decades (Isik and Hassan, 2002).


1.    مقدمه

مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (EU)  در حال انجام  است و در ساختار های آن تجدید کرده اند پژوهش ها به نفع سیستم بانکی ترکیه (Steinherr و همکاران،  ( 2004 است .اطلاعات مربوط به راندمان موثر بانک و عملکرد یک بعد مهم اضافی درباره رفتار  بانک به تنظیم کننده های بانکی تهیه کردو آن را به خوبی مستند کرد . نیاز به این نوع از اطلاعات حتی در اقتصادهای بازار نوظهور به دلیل شکنندگی ذاتی سیستم بانکی برجسته تر است. علاوه بر ارزیابی بهره وری و عملکرد بانک ترکیه مورد علاقه است بخصوص با توجه به تعداد زیادی از تغییرات قانونی، ساختاری و نهادی که در دو دهه گذشته Isik) و hassan،  (2002 ایجاد 


قیمت : 25900 تومان


کلمات کلیدی


ترجمه مقاله بهره وری بانکداری

شغل بانکداری

آموزش بانکداری

انواع بانکداری

بانکداری چیست

صنعت بانکداری چیست

بانکداری به زبان ساده

بانکداری اینترنتی بانک ملت ورود

بانکداری pdf

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 40
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 224
حجم 245/3 کیلوبایت
دسته مقاله حسابداری