ترجمه مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی

ترجمه مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی

توضیح کوتاه

ترجمه مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی دارای 13 صفحه فایل word و قابل ویرایش

توضیح کامل

ترجمه مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی

بخشی از متن ترجمه مقاله :


Abstract Purpose – This essay sets out to introduce the special issue. Design/methodology/approach – The essay introduces the focus of the special issue, the manifestation of the phenomenon of online reporting and the issues it engenders in relation to accounting, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue. Findings – Finds that the papers in this special issue extend the understanding of the interface between online reporting and accounting. Originality/value – The essay locates the contributions of the issue within a problematic, whereby online reporting is understood critically, interpretively and contextually in terms of its actualities and potentialities. Keywords Online operations, Internet, Worldwide web, Accounting information, Research Paper type General review The rise of the web[1] as a source of information and as a communicative medium is widely acknowledged as a key phenomenon of our times. It is a visible example of globalisation and the rise of knowledge economies (Halal and Taylor, 1999; Lymer et al., 1999). Halal and Taylor (1999) emphasise how different the social and economic global context is becoming – and the threats and opportunities that this represents – as a result of what they see as the “unifying” of the world “into a global market governed by the imperatives of knowledge” (Halal and Taylor, 1999, p. xvii). For these authors, the changes constitute an information revolution that creates new systems of political economy. Our ability to “handle information”, they suggest, which “multiplied by roughly a factor of 1 million” in the latter decades of the last century is on course to increase by another millionfold sooner rather than later (Halal and Taylor, 1999, p. xvii). In this regard, they maintain: “In short, a more sophisticated, technological foundation for economies is being built that transcends our former constraints” yet this “presents a variety of equally unprecedented challenges” in relation to political, economic and ecological dimensions (Halal and Taylor, 1999, p. xviii). The online revolution’s impact on reporting has meant that the internet has increasingly been used The current issue and full text archive of this journal is available at www.emeraldinsight.com/0951-3574.htm The guest editors are grateful to James Guthrie and Lee Parker for their guidance and support in the guest editors’ editing of this special issue (and for arranging the refereeing of this paper) and to all the people who supported the special issue by submitting papers or acting as reviewers for these papers. They also would like to thank Gloria Parker for her administrative support during her stay in Aberdeen.


طراحی/ اسلوب شناسی/ طریقه- این مقاله تمرکز روی موضوع خاصی را معرفی می کند، ظهور پدیدة گزارش (دهی) آن لاین و موضوعاتی که آن پدیده در ارتباط با حسابداری بوجود می آورد و به صورت خلاصه مشارکت مقالات در آن موضوع را مرور می کند. یافته های مبتنی بر اینکه مقالات در خصوص این موضوع، درک از نقطه تلاقی و اثرپذیری بین گزارش آن لاین و حسابداری را توسعه می دهد. اصالت/ ارزش- این مقاله مشارکت های مربوط به موضوع را در موقعیت نامعلومی (مبهمی) قرار می دهد که به موجب آن گزارش آن لاین به صورتی انتقادی، تغییری و زمینه ای به لحاظ واقعیت ها و پتانسیل ها، فهمیده می شود. ظهور وب به عنوان یک منبع اطلاعاتی و به عنوان یک وسیله ارتباطی، به صورت گسترده ای به عنوان یک پدیدة کلیدی در زمان ما، شناخته شده است. وب نمونة مشهودی از جهانی سازی و ظهور صرفه جویی های همراه با معرفت (آگاهی) است (هلال وتِیلُر 1999؛ لِیمر ولارین، 1999). هلال وتیلُر (1999)، تأکید می کنند که زمینة اقتصادی و اجتماعی جهانی چقدر در حال متفاوت شدن است- و تهدیدات و فرصتهایی که این تحول عرضه می کند- در نتیجة آنچه آنها در عین حالی که یکی شدن "جهان" در یک بازار جهانی به واسطة وجوه امری دانش، تحت تأثیر قرار می گیرد"، می بینند. (هلال وتیلر 1999، صفحه 63). از نظر این مؤلّفین این تغییرات یک انقلاب اطلاعاتی را که ایجاد کنندة سیستم های جدید اقتصاد سیاسی است، تشکیل می دهند.


قیمت : 7000 تومان


کلمات کلیدی


ترجمه مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی

حسابداری در جامعه الکترونیکی

حسابداری تجارت الکترونیک

حسابداری الکترونیکی

حسابداری و جامعه

جامع حسابداری

مقاله حسابداری در جامعه الکترونیکی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :7000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 13
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 215
حجم 59/5 کیلوبایت
دسته مقاله حسابداری