ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

توضیح کوتاه

ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام دارای 72 صفحه فایل ترجمه در قالب فایل word و نسخه اصلی مقاله در قالب فایل pdf

توضیح کامل

ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

فهرست مطالب:


مقدمه
الگوی ارزشیابی درآمدهای حسابداری و خطر
روش تجربی
تفاضل قیمت‌ها از طریق حذف صرف خطر
بررسی و نتایج
بررسی‌های رگراسیون
تحلیل تکمیلی ـ ارزیابی‌های خطر بر مبنای درآمد خالص گزارش شده
خلاصه و نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله:


I. INTRODUCTION Fundamental valuation of equity shares requires estimation of expected future payoffs and the risk inherent in those payoffs. Existing research on the usefulness of accounting earnings numbers has devoted far more attention to their role as payoff-relevant information than to their role as risk-relevant information. One exception is the seminal Beaver et al. (1970) study, which shows that accounting-based risk measures are positively associated with market model beta, but which does not examine whether accounting-based risk measures explain share prices or returns. Thus far, the empirical accounting research literature has surprisingly little to say about whether accounting earnings numbers capture cross-sectional differences in risk that are associated with cross-sectional differences in share prices. In this study, we investigate the risk-relevance of accounting numbers by addressing the question: Are accounting earnings-based risk measures associated with the capital market’s assessment and pricing of firm risk? The answer to this question will inform capital markets participants, as well as accounting researchers and teachers, about the fundamental usefulness of accounting earnings numbers in assessing and pricing risk. The findings will also contribute to a better understanding of how to specify accounting earnings-based valuation models, and how to use them in settings in which market-based risk measures (e.g., market model beta) are not available. We also address a second question: Are accounting earnings-based risk measures incrementally associated with the market’s assessment and pricing of equity risk beyond other observable risk factors, such as the three factors in the Fama and French (1992) model (market model beta, firm size, and book-to-market ratios)? Research by Fama and French (1992) and others shows that the single factor capital asset pricing model may be incomplete because ad hoc factors outside of the model (including factors based on accounting numbers, such as the book-to-market ratio) appear to explain stock returns. Our investigation contributes evidence on whether accounting earnings-based risk measures capture elements of priced risk that traditional measures of equity risk (e.g., market model beta) or factors identified by more recent ad hoc approaches to risk (e.g., Fama and French 1992) do not capture. Traditional theory on the role of accounting numbers in valuation, such as the residual income valuation models (e.g., Ohlson 1995; Feltham and Ohlson 1995), simplify the role of risk by assuming that investors are risk neutral and discount rates are nonstochastic and flat. More recently, Feltham and Ohlson (1999) point out that equity values should price as fundamental risk the nondiversifiable variability inherent in expected future residual income. Feltham and Ohlson (1999) demonstrate analytically that (at least in principle) one can incorporate risk in residual income valuation by reducing

ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام
تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد. ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح می‌کنیم:
1 ـ آیا ارزیابی‌های خطر مربوط به حسابداری (یعنی خطر نظام مند و تغییر پذیری کل در مجموعه زمانی بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شرکت) با ارزیابی بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطی دارد یا نه؟
2 ـ اگر این چنین است، پس آیا این ارزیابی‌ها به صورت افزایشی با ارزشیابی بازار و ارزیابی خطر حقوق صاحبان سهام در ورای دیگر عوامل قابل بررسی و مشاهده، نظیر عوامل موجود در الگوی سه عامل French, Fama (1992) ارتباط دارند؟ ما بر مبنای یک معیار اساسی حسابداری در مورد ریسک قیمت بازار اختلاف میان قیمت واقعی سهام و الگوی ارزشیابی سود مازاد بر پایه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ریسک را ارزیابی می‌کنیم. نتایج ما حاکی از آن است که هم ریسک سیستماتیک و هم مجموع تغییر پذیری در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قیمت گذاری را نشان می‌دهد، و تأثیر توضیحی مجموع تغییر پذیری به عوامل فاما و فرنچ ـ بقای بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ـ افزوده می‌شود. اصطلاحات کلیدی: سود بازار، معیارهای ریسک حسابداری، صرف ریسک ضمنی، ارزشیابی حقوق صاحبان سهام.

 


قیمت : 24900 تومان


کلمات کلیدی


ریسک سود مازاد ارزش‌های ذاتی

دانلود ترجمة مقاله ریسک سود مازاد ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

ریسک سود مازاد ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

ریسک سود مازاد

قیمت های سهام

ترجمه مقاله سود سهام

ترجمه مقاله ارزش های ذاتی سهام

ترجمه مقاله سود مازاد سهام

مقاله سود سهام

مقاله ارزش های ذاتی سهام

مقاله سود مازاد سهام

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :24900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 72
فرمت اصلی docx
تعداد بازدید 217
حجم 1/1 مگابایت
دسته مقاله حسابداری